อนุทิน 42174 - มะปรางเปรี้ยว

แผนงาน

  • วันนี้คุยแผนงานประชาสัมพันธ์กับกุ้งแล้ว มีต้องเขียนเพิ่มในรายละเอียดอีกหลายหัวข้อ
  • วันนี้งดเขียนแผนก่อน อยากทำเรื่องหลักสูตรอบรมให้กับกรมสุขภาพจิตให้ได้ความชัดเจน เลยนั่งหาข้อมูล ucd game ได้เห็นแนวทางแบบคร่าวๆ แล้ว
เขียน 24 Jul 2009 @ 16:18 ()


ความเห็น (0)