อนุทิน 42174 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

แผนงาน

  • วันนี้คุยแผนงานประชาสัมพันธ์กับกุ้งแล้ว มีต้องเขียนเพิ่มในรายละเอียดอีกหลายหัวข้อ
  • วันนี้งดเขียนแผนก่อน อยากทำเรื่องหลักสูตรอบรมให้กับกรมสุขภาพจิตให้ได้ความชัดเจน เลยนั่งหาข้อมูล ucd game ได้เห็นแนวทางแบบคร่าวๆ แล้ว
  เขียน:  

ความเห็น (0)