อนุทิน 42153 - ครูทมน์

  ติดต่อ

วันนี้ 24 ก.ค.52 วิทยากรจากฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม บริษัทบางกอกซอฟท์แวร์ จำกัด  ได้มาฝึกอบรมครูโรงเรียนเมืองกระบี่ เรื่อง "การสร้างระบบจัดการเรียนการสอน ด้วยโปรแกรม Moodle"       หวังว่านักเรียนโรงเรียนเมืองฯ คงจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นนะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)