อนุทิน 42146 - tiw

tiw
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เราต้องการอะไรจากคนอื่น  เราจะต้องให้สิ่งนั้นๆต่อเขาก่อน  เช่น ความรัก  การยิ้ม  ความเมตตา  ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่   ความมีน้ำใจและอย่าหวังว่าจะได้ถ้าเราไม่มีให้เขาก่อน....

เขียน 24 Jul 2009 @ 05:54 ()


ความเห็น (0)