อนุทิน 42124 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

         ท่ามกลางคลื่นลม  พายุร้ายที่ถาโถม  ไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง
จะยืนยงเป็นที่พึ่งพิงของผู้อาศัยได้นานเพียงใดหนอ...

         ตลอดชีวิตของใครบางคนอาจเป็นได้แต่เพียงลิ่วล้อ
ขณะที่ใครคนหนึ่งเหนื่อยนักกับการดูแลผู้อื่น...  หากไม่มีหัวใจ
ที่กล้าแกร่ง   กำลังใจที่เข้มแข็งจะยืนหยัดอยู่ได้อย่างไรฤา...

     

เขียน 23 Jul 2009 @ 18:14 ()


ความเห็น (0)