อนุทิน #42083

วันนี้มีประชุมที่สสจ.เพชรบุรี เวลา 13.30 น. เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์จังหวัดเพชรบุรี

เขียน:

ความเห็น (0)