อนุทิน 42083 - นันทา

นันทา

วันนี้มีประชุมที่สสจ.เพชรบุรี เวลา 13.30 น. เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์จังหวัดเพชรบุรี

เขียน 23 Jul 2009 @ 12:47 ()


ความเห็น (0)