อนุทิน 42083 - นันทา

  ติดต่อ

วันนี้มีประชุมที่สสจ.เพชรบุรี เวลา 13.30 น. เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์จังหวัดเพชรบุรี

  เขียน:  

ความเห็น (0)