อนุทิน 42075 - dejavu monmon

จากการฟังคนทั้งหลายพูดกัน "มีสิ่งใดที่ท่านพูดโดยสิ่งนั้นท่านคิดได้เองบ้าง สิ่งดังกล่าว มิได้เก็บคำพูดของผู้อื่นมาปรับปรุงสำนวน"

เขียน 23 Jul 2009 @ 09:33 ()


ความเห็น (0)