อนุทิน 42074 - dejavu monmon

กฎเกณฑ์ กติกา กฎหมาย ต่อให้บริสุทธิ์อย่างไร ยุติธรรมเพียงใด ก็ต้องตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่ซื่อเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากกฎกติกานั้นๆ อาจจะโดยวิธีการหลบเลี่ยงคำ หลบเลี่ยงความหมาย ดังนั้น กฎจึงไม่ศักดิ์สิทธิ์ และคงใช้บังคับได้เฉพาะผู้จำนน และไม่รู้ช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ : กฎหมาย ยุติธรรมได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น ผมไม่มีความเชื่อว่า กฎหมายจะให้ผลดีกว่าความสำนึกในศีลธรรม

เขียน 23 Jul 2009 @ 09:32 ()


ความเห็น (0)