อนุทิน #42072

  ติดต่อ

ข้อสังเกตส่วนตัว "คนพูดโกหก เมื่อเสนออะไรบางอย่างต่อที่ประชุม น้ำหนักเสียงจะเบา ครุมเครือ มีนัยบางอย่างให้รู้สึกได้"....ลองนิ่ง หลับตาฟังน้ำเสียงนั้นและพิจารณาดู

  เขียน:  

ความเห็น (0)