อนุทิน 42072 - dejavu monmon

dejavu monmon

ข้อสังเกตส่วนตัว "คนพูดโกหก เมื่อเสนออะไรบางอย่างต่อที่ประชุม น้ำหนักเสียงจะเบา ครุมเครือ มีนัยบางอย่างให้รู้สึกได้"....ลองนิ่ง หลับตาฟังน้ำเสียงนั้นและพิจารณาดู

เขียน 23 Jul 2009 @ 09:28 ()


ความเห็น (0)