อนุทิน 42066 - dejavu monmon

  ติดต่อ

การอ้างกฎหมายเพื่อสนับสนุนหรือเป็นเครื่องมือในการเสนอโครงการ กฎ ระเบียบต่างๆ ให้อ้างมาตราของกฎหมายด้วย เพื่อจะได้ตรวจสอบข้อมูลตามมาตรานั้นได้อย่างรวดเร็ว...มิใช่อ้างลอยๆ

  เขียน:  

ความเห็น (0)