อนุทิน 42047 - ศน.อ้วน

ศน.อ้วน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ตอบครูอ้วน

๑.ขอบคุณครูอ้วน+ครูเหมียว และทีมงานที่น่ารักทุกคนครับ

๒.ครูกานท์ยินดีรับคำปรึกษาตามที่ครูอ้วนขอ

๓.เรื่องให้ละวางงานที่ไม่จำเป็นลงบ้างนั้น...หมายความว่าคนทำงานทุกคนมักมีงานมาก ทั้งงานในหน้าที่และงานในชีวิต   กายและจิตย่อมอ่อนล้ากับปริมาณงาน   ขณะเดียวกันอาจทำให้ไม่สามารถทำงานสำคัญบางอย่างให้บรรลุผลสูงสุดได้เต็มตามศักยภาพ  เพราะถูกงานอื่นๆ ที่จำเป็นน้อยแย่งเวลาและแย่งใจ

ยกตัวอย่างเช่น ทีมงานของครูอ้วนบางท่านที่มีความสามารถสูงแต่แสดงออก (บางเรื่อง) ได้ไม่เต็มที่...เพราะมีเวลาเตรียมตัวน้อยทั้งนี้ยกเว้นครูอ้วนกับครูเหมียว...เพราะทั้งสองคนนี้แม้มีงานมาก แต่ก็เห็นว่ายังทำงานได้ยอดเยี่ยม น่าทึ่งทีเดียว

อย่างไรก็ตาม...ความหมายของการ "ลดทอนงานที่จำเป็นน้อยเพื่อเพิ่มเวลาเข้มข้นให้กับงานสำคัญ" ก็ยังมีความหมายที่จำเป็นกับบุคคลและองค์กร  นอกเหนือจากครูอ้วนและทีมงานอีกด้วย  นั่นคือวันนี้ โรงเรียน หรือ เขตพื้นที่ฯ มีความจำเป็นต้องร่วมประชุมสัมมนาระดมสมองเพื่อทบทวนงานกันเสียบ้างเพื่อจะได้จับหัวใจของการศึกษาให้แม่นตรงต่อเป้าหมายปลายทางอย่างแท้จริงมากขึ้น..

เขียน 23 Jul 2009 @ 02:06 () แก้ไข 23 Jul 2009 @ 07:42, ()


ความเห็น (0)