อนุทิน 42024 - จริญญา

จริญญา
  • Healthy PR - ประชุมแผน PR ทั้งปี
  • PSU Press ทำความเข้าใจกับอ.ธวัชชัย แนวทางที่สรุปจากที่ประชุมกับคุณผดุงศักดิ์
  •  6 Healthy News
  • รับเรื่องที่ต้องแก้ไขใน Annual report
  • Recognize Blog to Book
  • คุยทำความเข้า Healthy News
  • คุยทำความเข้าใจ Research Awards
เขียน 22 Jul 2009 @ 18:07 () แก้ไข 22 Jul 2009 @ 18:28, ()


ความเห็น (0)