อนุทิน #42024

  • Healthy PR - ประชุมแผน PR ทั้งปี
  • PSU Press ทำความเข้าใจกับอ.ธวัชชัย แนวทางที่สรุปจากที่ประชุมกับคุณผดุงศักดิ์
  •  6 Healthy News
  • รับเรื่องที่ต้องแก้ไขใน Annual report
  • Recognize Blog to Book
  • คุยทำความเข้า Healthy News
  • คุยทำความเข้าใจ Research Awards
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)