อนุทิน 42021 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

งานสอนคน

         วันนี้ภูมิใจที่วางแผนงานให้นักเรียนชั้น ม.๖/๒  เป็นแม่งาน
ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยได้อย่างงดงาม    ศักยภาพ
ในตัวเด็กมีมากมายกว่าที่ครูคิด

         ขณะเดียวกันมอบหมายให้นักเรียนที่ขาดความละเอียดถี่ถ้วน
โดยรับผิดชอบงานบางอย่าง   แต่ก็ล้มเหลวเพราะความใจเร็วด่วนได้
ของเด็ก     "ประสบการณ์งานสอนคน   สอนให้เรารอบคอบระมัดระวังในการใช้งานคนมากขึ้น"

เขียน 22 Jul 2009 @ 17:40 ()


ความเห็น (0)