อนุทิน 42019 - คนธรรมดา

  ติดต่อ

22 ก.ค. 2552

อ่านร่างรายงานวิจัย

*อิทธิพลของโลหะเจือและกระบวนการทางความร้อนของผิวเคลือบโลหะผสมนิกเกิลฟอสฟอรัสจากการชุบเคลือบผิวแบบไม่ใช้ไฟฟ้าต่อความต้านทานการกัดกร่อน

*การหาค่าสัมประสิทธิ์พาร์ทิชันของเขม่า-น้ำใต้ดินของสารประกอบแอนทราซีนไพรีนและเบนโซ(เอ)ไพรีนสำหรับเขม่าจากท่อไอเสียรถยนต์และเขม่าจากเตาฟืนในโรงงานอบไม้ยางพารา

  เขียน:  

ความเห็น (0)