อนุทิน 42010 - Sila Phu-Chaya

  • จัดทำหนังสือรับสภาพหนี้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 กค 52 ที่ผ่านมา 
  • วันนี้ตอนเย็น จะต้องไปคุยกับผู้ขอคำปรึกษา (เจ้าหนี้) พร้อมหนังสือดังกล่าว เพราะพรุ่งนี้เราไม่ว่างไปพบลูกหนี้กับเขาด้วย (ติดประชุม)
  • ประเด็นที่จะคุยเย็นวันนี้ คือจำนวนตัวเลขที่แน่นอน (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย)
  • หากลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี่งงวดหนึ่งใด  เจ้าหนี้จะนำคดีขึ้นสู่ศาล ฟ้องทั้งทางแพ่ง (ลาภมิควรได้) และอาญา (ฉ้อโกง)
  • จัดทำไว้หนึ่งฉบับให้ไว้แก่เจ้าหนี้
เขียน 22 Jul 2009 @ 14:13 () แก้ไข 22 Jul 2009 @ 14:15, ()


ความเห็น (0)