อนุทิน 42000 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

ออกชุมชนแบบอำเภออุบลรัตน์

ที่อุบลรัตน์ จะมีโครงการใกล้บ้านใกล้ใจ

คือ จนท. 1 คน ดูแล 1 หมู่ แต่ละ สัปดาห์ ต้องลงหมู่บ้าน 8 ชม.

มีการไปเยี่ยมผู้ป่วย  จัดประชุม อสม. เยี่ยมเด็กแรกเ้กิด

คัดกรองโรคเบาหวาน ความดัน ฯลฯ คือทำทุกอย่าง

ที่ทำได้นั่นเอง  บางครั้งเราต้องล้างแผลให้คนไข้

บางครั้งต้องเจาะเลือดคนไข้  บางทีไปเจอคนป่วยหนัก

ขาดการรักษา บางคนเป็นลมชัก  บางคนเป็นโรคหัวใจ

การที่เราได้ลงไปถึงหมู่บ้าน  ทำให้รู้ว่า

มีคนไข้มากมาย  ที่ยังขาดโอกาสในการรักษาครับ

มีอยู่ครั้งหนึ่ง เจอคนไข้ BP 210/115 บอกให้คนไข้ไป รพ.

แต่คนไข้ดื้อไม่ยอมไป  ต่อมาอีก 3 วันคนไข้ตาย

เป็น haemorhagic stroke

เขียน 22 Jul 2009 @ 11:49 () แก้ไข 22 Jul 2009 @ 11:55, ()


ความเห็น (0)