อนุทิน 41996 - เมียวดี

วันพระวันนี้มีเรื่องราวมากมาย

  • เกิดเหตุการณ์ทางธรรมชาติ สุริยุปราคา  เชียงใหม่จะมองเห็นตั้งแต่ 07.02 - 08.04 น.  แต่ฟ้าไม่เป็นใจ  เรามีโอกาสเห็นเพียงเสี้ยวหนึ่งตอน 07.10 น.  แต่ก็ยังดีค่ะ
  • มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรบริเวณสนามของโรงเรียนก่อนเรียนหนังสือชั่วโมงแรก
  • มีกิจกรรมจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาจัดโครงการวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 14 "มาผ่อมากอย  ฮีตฮอยล้านนา"
  • และงานสอนตามปกติ วันนี้ก็ได้ทำความดีอีกหนึ่งวันค่ะ

สิ่งใดในโลกล้วนเกิดขึ้นอย่างธรรมชาติ ตามครรลองของการดำเนินไปอย่างลงตัวในวัน ๆ

เขียน 22 Jul 2009 @ 10:37 ()


ความเห็น (0)