อนุทิน 41992 - Sasinand

Sasinand

ไม่ได้ดูสุริยุปราคา เพราะเมฆหนามาก...อ่านเรื่องโหรทำนายต่างๆ น่ากลัวเหมือนกัน
แต่ในทางวิทยาศาสตร์ นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยาผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีภัยพิบัติแห่งชาติ กล่าวถึงข่าวลือ และความกังวลกรณีที่เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน ในวันที่ 22 กรกฎาคม จะทำให้เกิดคลื่นยักษ์และแผ่นดินไหวว่า ความกลัว และความกังวลดังกล่าวเคยเกิดมาแล้วเมื่อราวปี 2543 หรือค.ศ. 2000

สุริยุปราคา เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติปรากฏการณ์หนึ่ง แม้ว่าการมาเรียงตัวในระนาบเดียวกันจะทำให้เกิดแรงดึงดูดจากนอกโลกเพิ่มมากขึ้น และสิ่งที่อยู่ในโลก
ที่จะได้รับอิทธิพลจากแรงดึงดูดดังกล่าวมากที่สุดคือน้ำ
แต่จากข้อมูลต่างๆที่มีอยู่พบว่าในวันที่ 22 กรกฎาคมน้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่คือ ทะเล มหาสมุทรต่างๆจะเพิ่มสูงขึ้นจริงเฉลี่ยแล้วประมาณ 10 เซนติเมตรเท่านั้น
และขึ้นอยู่กับความลาดชันของแต่ละพื้นที่ด้วย ถือเป็นการเพิ่มขึ้นตามปกติเมื่อมีแรงดึงดูดจากนอกโลกเช่นนี้ ซึ่งการที่ดาวเคราะห์โคจรมาเรียงตัวในระนาบเดียวกันก็เกิดขึ้นเป็นประจำ

เขียน 22 Jul 2009 @ 10:04 () แก้ไข 22 Jul 2009 @ 10:05, ()


ความเห็น (0)