อนุทิน #41978

  • วันนี้ลืมกล้องไม่ได้เด็ดขาด ฟากฟ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจะได้มีหลักฐานไว้สำหรับลูกหลาน
เขียน:

ความเห็น (0)