อนุทิน #41965

วรรคหนึ่งทางความคิด

"คนคนหนึ่ง...ที่เข้าใจความเป็นมนุษย์

เขาจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้...อย่างไร้เงื่อนไข"

เขียน:

ความเห็น (0)