อนุทิน 41937 - Sasinand

  ติดต่อ

@41934 เรื่องนี้ ต้องมีอะไรผิดปกติสักอย่างค่ะ ต้องให้เขาติดต่อที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ดูให้รู้แจ้ง เรื่องนี้ มีรายละเอียดค่ะ
น้าของคนเลี้ยงเด็ก ก็ไม่ได้สิทธิอะไรเลย เพราะ ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ต้องไปเป็นคนไข้อนาถา  หากพักอาศัยไม่ตรงตามทะเบียนบ้านให้เตรียมหลักฐานเพิ่มเติมได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้านที่พักอาศัย หนังสือรับรองของเจ้าบ้าน/ ผู้นำชุมชน ฯลฯ

ต้องมีใบส่งตัวจากสถานพยาบาลหลัก ตั้งแต่เริ่มต้น (ใบส่งตัวใช้ได้ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ระบุ)
หากไม่มีใบส่งตัวจากสถานพยาบาลหลักถือเป็นการใช้บริการผิดขั้นตอน ผู้รับบริการต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ตามระเบียบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)