อนุทิน 41926 - beeman 吴联乐

beeman 吴联乐

อนุทิน (๓๒)

  • (เมื่อวานสังเกตว่าที่อนุทินด้านล่างกำหนดให้พิมพ์ตัวอักษรได้ ๑๐๐๐ อักษร) เมื่อวานบ่าย ท่านพล.อ.ต. บุญเลิศ จุลเกียรติมาบรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์โดยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม" เราไปสายเพราะว่า ที่ภาควิชามีการประชุม และทุกการประชุมก็จะใช้เวลานานกว่าที่กำหนดไว้ (ทุกที)
  • พอเข้าไปถึง ท่านวิทยากรก็พูดถึงว่าจะแจก VCD mp๓ ซึ่งท่านทำไว้เมื่อปี ๒๕๔๘ (ผมเคยได้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่ดีเท่านี้) ท่านมีเงื่อนไขว่า จะแจกให้คนที่อายุไม่ถึง ๔๐ ปี (จำนวน ๔๐ ท่าน) และมีเงื่อนไขว่าผู้ที่รับไปแล้วต้อง (๑) แกะพลาสติกออกภายใน ๓ เดือน (๒) ต้องไม่ฟังคนเดียว write แจกคนอื่นด้วย (๓) ต้องไม่ฟังเพลงอย่าง (ภาคภาษาอังกฤษ) เดียว ต้องฟังบรรยายด้วย ต่อมาก็ได้เล่าประวัติการแต่งเพลงด้วย
  • และท่านพูดว่าในชีวิตนี้ท่านมีสิ่งที่ชอบ (ภวตัณหา) ๓ อย่าง คือ ไอศครีม, นวด, คาราโอเกะ..ฮาฮา ท่านบรรยายดีมาก มีเสียง ๓ เสียง ไม่ใช่ monotone
  • ตั้งใจจะถอดบทเรียน "เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิต" ที่ท่านได้เรียบเรียงไว้ดีมาก
  • สุดท้ายได้บอกกับใครบางคนว่าจะกอดท่าน (และก็ได้ไปกอดจริงๆ ตอนเบรก รู้สึกสัมผัสอันอบอุ่นจริงๆ=จริงใจ..)
เขียน 21 Jul 2009 @ 07:47 ()


ความเห็น (0)