อนุทิน 41925 - ครูอ้อย แซ่เฮ

  • คิด สังเกต มองรอบด้าน  เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มองข้ามรั้ว เรียนเก่ง หรือ เรียนเป็น

ข้อคิดที่เก็บได้จากการสัมมนาวิชาการ 20-21 ก.ค. 52

เขียน 21 Jul 2009 @ 05:40 ()


ความเห็น (0)