อนุทิน 41923 - มะปรางเปรี้ยว

PSU Web ภาคภาษาอังกฤษ

  • จัดการแก้ไขลิงก์เรียบร้อยแล้ว
  • แถบเมนูด้านบนก็จัดการใส่ลิงก์ให้เหมือนภาคภาษาไทย
  • แต่ยังมีบางส่วนที่ต้องให้กล้าจัดการด้านเทคนิค
  • เรื่องตรวจสอบเนื้อหาต้องให้ทางกองประชาสัมพันธ์ดำเนินการ
  • ใช้เวลาไปประมาณ 5 ชั่วโมง

นี่ถ้าทำกลางวัน จะทำงานต่อเนื่องอย่างนี้ไม่ค่อยจะได้เลย

เขียน 21 Jul 2009 @ 01:43 ()


ความเห็น (0)