อนุทิน 41919 - Sasinand

Sasinand

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง "สื่อสารไข้หวัด 2009 อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ" ประชาชนส่วนใหญ่ 89.50% ต้องการให้แถลงข่าวรายวันมากกว่า เพราะจะได้รู้ความคืบหน้าของโรคนี้อย่างต่อเนื่อง ทันเหตุการณ์ โดยเห็นว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ และเป็นโรคระบาดที่มีความรุนแรง

สิ่งที่ประชาชนอยากรู้เกี่ยวกับไข้หวัด 2009 มากที่สุด คือ เรื่องวิธีการป้องกันและการดูแลรักษา รองลงมา คือ อาการเบื้องต้น/การสังเกตอาการ และลักษณะของการติดต่อหรือแพร่ระบาด

อาการเริ่มต้นที่ต้องทราบคือ...ไข้ สูง ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศรีษะ หนาวสั่น อ่อนเพลีย ท้องเสียและอาเจียน อาการจะเป็นอย่างนี้อยู่ 3-5 วัน และต่อเนื่องไปอีก 7 วัน และควรไปหาแพทย์อย่างรีบด่วน ถ้าเป็นไข้ 2 วันแล้วไม่ดีขึ้น
การแพร่เชื้อ...ตั้งแต่เริ่มต้นมีอาการจนถึง ระยะเริ่มจะหายประมาณ8วัน ช่วงนี้ คนอื่นจะสามารถติดโรคได้
กลุ่มเสี่ยงคือ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น ตับ ไต หัวใจ ปอด หอบหืด เป็นต้น โรคอ้วน หญิงมีครรภ์ เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำ เช่น เอดส์ มะเร็ง ฯลฯ
MAYO CLINIC.com

เขียน 20 Jul 2009 @ 22:59 () แก้ไข 21 Jul 2009 @ 11:27, ()


ความเห็น (0)