อนุทิน 41896 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย 2 คดี
  • คดีที่ 1 คดีพิพาทไม่ชำระงินค่าโฆษณา
  • บริษัท A เป็นจำเลยถูกบริษัท B เป็นโจทก์ฟ้องข้อหาไม่ชำระค่าโฆษณา สาเหตุเพราะตัวแทนฝ่ายขายของบริษัท B หลอกลวงจำเลยให้ลงนามในหนังสือ ซึ่งอ้างว่าเป็น Visit Report แต่จริง ๆ แล้วคือหนังสือสั่งลงโฆษณา (จำเลยมีเงินแต่ไม่ยอมจ่ายเพราะเสียศักดิ์ศรีที่ถูกหลอก)
  • เราติดต่อให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาประนีประนอมยอมความกันได้แล้ว จะมีการชำระเงินต้นโดยไม่คิดดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียมและจะมีการถอนฟ้องเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
  • คดีที่ 2 คดีชำระเงินค่าสินค้าเกินจำนวนสินค้า ประมาณ 880,000 บาทเรียกเงินคืนได้ในฐานลาภมิควรได้  จะนัดเจรจาวันพฤหัสนี้
เขียน 20 Jul 2009 @ 10:52 () แก้ไข 20 Jul 2009 @ 10:53, ()


ความเห็น (0)