อนุทิน 41833 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • โลกนี้ยังกว้างไกล
    หากหัวใจไม่หยุดท้อ
    ความหวังยังถักทอ
    เพื่อสานต่ออุดมการณ์

     มุมดียังมีมอง
     ความหม่นหมองอาจพบพาน
     เก็บไว้ประสบการณ์
     สืบผลงานแทนน้ำตา...

  เขียน:  

ความเห็น (0)