อนุทิน 41808 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

วันๆ เภสัชกรแกะดำ อย่างผมทำอะไร  จ่ายยาแบบใหม่

ดูเวชระเบียนก่อนจ่ายยาเกือบทุกเคสมี การเขียนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ทางเภสัชกรรมลงเวชระเบียน มีทำทะเบียนผู้ป่วยหนักทุกเคส

  จ่ายยาประมาณ 110 เคส ในช่วงเช้าครับตอนบ่ายจ่ายยาบ้าง  แล้ว

ไปเยี่ยมคนไข้ที่ ward เขียน  progress note แจกสื่อสุขศึกษา

สัมภาษณ์ผู้ป่วยและอาจมีการแชร์ข้อมูลกับแพทย์และพยาบาล

ไปรับลูกเวลา 16.00 น.

17.00 น. ออกไปเยี่ยมคนไข้ที่บ้านไปพา อสม. ทำงาน patient care

ให้ความรู้เรื่องโรคและยา 21.30 น. ลงทะเบียนผู้ป่วยที่มีปัญหาลง

โปรแกรม ACCESS    23.00 น. เขียนบทความวิชาการ และผลิตสื่อ

สุขศึกษา

เขียน 18 Jul 2009 @ 19:29 () แก้ไข 18 Jul 2009 @ 21:12, ()


ความเห็น (0)