อนุทิน 41807 - Ka-Poom

Ka-Poom

เสร็จภาระกิจงานมหกรรม R2R ครั้งที่ 2 ...

เริ่มทะยอยสกัดความรู้ที่ได้ออกและถอดบทเรียน รวมถึงบันทึกเรื่องราวที่ได้เก็บเกี่ยวจากการเข้าร่วมงานครั้งนี้ ==> สิ่งละอันพันละน้อยล้วนมีความหมายและคุณค่าเสมอ...

เขียน 18 Jul 2009 @ 19:28 ()


ความเห็น (0)