อนุทิน 418 - ใบไม้ย้อนแสง

ที่ญี่ปุ่นชาวนาขายข้าวให้ผู้ซื้อโดยตรง หรือขายผ่าน Central Union of Agricultural Cooperatives  ข้อดีคือไม่ต้องขายผ่านพ่อค้าคนกลาง แต่ข้อเสียคือองค์กรยังคงอยู่ภายใต้การครอบงำของพรรคการเมือง (พรรค LDP) กลุ่มชาวนาก็ยังคงถูกนักการเมืองหลอกได้ง่าย แต่กลุ่มชาวนาก็รู้สึกว่าไม่สามารถเชื่อใจพรรคการเมืองอื่น

เขียน 13 Apr 2008 @ 01:16 ()


ความเห็น (0)