อนุทิน 41790 - เตวิชโช

  ติดต่อ

"การให้ ที่มีคุณค่ามากที่สุด

และสำคัญที่สุดคือการให้

ชีวิต แก่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย"

เข้าพรรษาปีนี้ขอเชิญพุทธศาสนิกชน

มาร่วมกัน วิรัติมังสะ หยุดกินเลือดกินเนื้อ

ของสรรพสัตว์เพื่อนร่วมโลก

เพื่อเจริญเมตตาธรรมให้เป็นจริง

  เขียน:  

ความเห็น (0)