อนุทิน 41785 - พระ มงคล มงคล ถีราวุฒิ

คำเตือนของพรพุทธองค์
พระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนไว้แล้วว่า.....

ผู้กระทำดีย่อมได้ดี
ผู้กระทำชั่วย่อมได้ชั่ว

ใครจะหนีจากผลกรรมที่ตนทำไว้ไม่ได้เป็นเด็ดขาด!!
จงกลัวต่อการกระทำที่เป็น 'บาป'

และเลิกละจาก'บาป'เสียเถิด
ถ้ารู้ตัวว่าผิด.....

แล้วกลับตัวเสียก็พอจะให้อภัยได้...
แต่ถ้าผิดแล้วยังทำผิดต่อไปอีก

เขาก็เป็นคนที่...ไม่ควรได้รับความเห็นใจจากใครๆเลย...
..............................

: 28 ธันวาคม 2500
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
ขอนอบน้อมแด่คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์

เขียน 18 Jul 2009 @ 01:35 ()


ความเห็น (0)