อนุทิน #41734

ปรับปรุงพรุ่งนี้ให้ดีกว่า

โลกหน้าอาจมาถึงก่อน

วันนี้มีไม่มากจะจากจร

ขออวยพร ขยันวันนี้

ทบทวนนอกใน

เร่งแก้ไขพัฒนา

เติมคุณค่าชีวิต

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)