อนุทิน 41698 - ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี

ประชุมกำหนดวันจัดงานหนังสือ CMU Book FAIR ครั้งที่ 16 แล้ว เพื่อฉลอง 45 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีนี้มี 9 วัน ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2552

เขียน 16 Jul 2009 @ 16:41 () แก้ไข 16 Jul 2009 @ 16:42, ()


ความเห็น (0)