อนุทิน 41689 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

  ติดต่อ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยที่ทำอยู่ มีผลลัพธ์ที่น่าสนใจว่า คนไทยมีลักษณะการใช้ความรู้ในการบริหารจัดการแบบ cowboy culture มากกว่า spaceship culture กล่าวคือมองประสิทธิผลของตัวบุคคลมากกว่าทีมงานและองค์กร (0.67) ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์นี้ มาจากประเด็นเรื่องการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นหลักเท่านั้น

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)