อนุทิน 41688 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

เภสัชกรแกะดำ  เภสัชกรคนอื่นเน้นเรื่องยา

ผมแกะดำกลับเน้น ที่ผู้ป่วย

แกะขาวเน้นระบบยา รายงาน ADR DUE

ยาที่มีความเสี่ยงสูง

แกะดำอย่างผม เน้น เยี่ยมบ้าน counseling case management

ดูแล high risk patient เช่น ผู้ป่วยไตวาย โรคหัวใจ มะเร็ง

เภสัชกรอ้วนๆ  ขี่มอเตอร์ไชด์ห้าง   ตลุยไปเยี่ยมคนไข้ ตากแดดตัวดำคงเป็นที่คุ้นตา ของผู้ป่วยเรื้อรัง หลายคนไปแล้ว

ผม เภสัชเอก(หมอเอก) ของคนไข้หลายๆคน ได้ ....

เขียน 16 Jul 2009 @ 15:07 () แก้ไข 17 Jul 2009 @ 20:52, ()


ความเห็น (0)