อนุทิน #41677

เมื่อรักเขียนอยากเขียนเขียนไปเถิด

เขียนให้เกิดความชำนาญการอักษร

เกลาให้กลมกลืนลื่นไหลในคำกลอน

ค่อยค่อยผ่อนก่อนชำนาญเชี่ยวชาญเอย

                   ..อรุณอักษรา..

เขียน:

ความเห็น (0)