อนุทิน 41604 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ประชุม BAR. Humanized educare ที่ มสช. 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างไร? และ ไม่ให้หลงทางควรเป็นอย่างไร?ขั้นตอน ที่นำไปสู่ความล้มเหลวทางด้านบรรยากาศ(อ.นพ.สมศักดิ์)

  • เล่ามาแล้วตรงเลย(แบบนี้คุยได้เรื่อยๆ)
  • คนถาม ถามเพิ่ม อยากรู้ (มีประเด็นน่าสนใจ คุยต่อประเด็น)
  • เริ่มเกิดวิเคราะห์ผู้เล่า ไม่ได้ถาม...แล้ว ก็ถาม ว่า ใช่ไหม???
  • อยากรู้เยอะเเยะเลยก็ถามมากขึ้น ออกแนว in-dept interview
เขียน 15 Jul 2009 @ 10:46 () แก้ไข 15 Jul 2009 @ 10:48, ()


ความเห็น (0)