อนุทิน 41603 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ประชุม BAR. Humanized educare ที่ มสช.

Spiritual Skills ที่ไปอบรมมา น่าจะช่วยให้ Fa. พัฒนามุมมองในการทำงานอย่างไร? (ตรงนี้เป็นความคิดเฉพาะของผม)

 

  • สร้างสรรค์บรรยากาศการ ลปรร.  เพื่อให้เห็นพัฒนาการทางจิตวิญญาณของผู้เข้าร่วม
  • เข้าใจ เขา และเข้าใจเรา
  • เปิดโอกาสให้ เขา และ เรา
  • เปิดมุมมองให้ เขา และ เรา
  • เริ่มจากแรงบันดาลใจเล็กๆ แล้วเกิดอะไรต่อ (ดร.ยุวนุช)

 

เขียน 15 Jul 2009 @ 10:31 () แก้ไข 15 Jul 2009 @ 10:48, ()


ความเห็น (0)