อนุทิน 41590 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อ่านบทความครูกานท์แล้วศึกษาหลักสูตรการสอนอ่านออกเขียนได้ น่าสนใจติดตามมาก ปัญหานี้ไม่ใช่เป็นเฉพาะชาวเขาเท่านั้น

เด็กชานชนบทก็เป็นเอามากๆ พูดไทยไม่ชัด สะกดแจกลูกคำไม่ได้

เมื่อย่องไปดูการสอนของครู ก็พบว่าครูยังมีปัญหาด้านการสอนแจกรูปเช่นกัน

แนวการสอนของครูที่พบก็นเป็นปัญหาเสียแล้ว

มิน่าเด็กไทยจึงอ่อนด้อยด้านภาษษของตนเอง

อีกทั้งพบว่าเด็กไม่รักการอ่าน

ครูก็มีส่วน

เพราะครูก็ไม่รักการอ่าน

ยิ่งพ่อแม่ด้วยไม่ต้องพูดถึง

แม้อยากอ่านก็อ่านไม่ออก

ร้ายไปกว่านั้นคือไม่ฟัง การฟังข่าว เรื่องราวดีๆเหมือนเช่นคนรุ่นก่อนที่ชอบฟังเรื่องเล่าจากวิทยุ ยิ่งหายากมาก

เด็กๆหันไปบ้าเพลงที่มีเนื้อหาไร้สาระมากขึ้น ฟังซ้ำซาก แต่ค้นหาอะไรไม่เจอนอกจากสนุก   น่าคิดนะการศึกษาบ้านเรา

http://gotoknow.org/blog/krugarn1/276639

เขียน 15 Jul 2009 @ 07:47 ()


ความเห็น (0)