อนุทิน 41587 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เสาร์ 11 ก.ค. ร่วมเปิดอบรมห้องเรียนคุณภาพของกลุ่มเครือข่ายกระจายอำนาจ จ.เลย 20 โรงเรียน พี่ชัดเจนมาเป็นวิทยากร
  • ค่ำเลี้ยงวันเกิดพี่ชัดเจนที่เลยพาเลช ผอ.ไปร่วม6คน
  • อาทิตย์ 12 กค. พี่ชัดเจนฝากแจ้งโรงเรียนในฝันที่ผ่านแล้วใช้สื่อในการสอนให้คณะดูงานได้เห็นความแตกต่าง บ่ายบรรยาย PBL และ BPเชียงกลมวิทยาใช้บล็อกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ทั้งโรงเรียน รับปากทำซีดีให้ทุกโรง 4 แผน ของบกลุ่ม 1000 บาท
  • จันทร์ 13 ก.ค. ทำงานโรงเรียนปกติ พบเด็กตอนเข้าแถว ย้ำเรื่องไข้หวัดไม่ให้ตระหนกและไม่ชะล่าใจ แจ้งแนวปฏิบัติ
  • บ่ายประชุมครูเฉพาะกิจเรื่องหลักสูตร การยกระดับคุณภาพ มอบนโยบายการทำบล็อก 100 %ครู 50% นักเรียน ควรนัดหมายทำสะอาดโรงเรียน หาสบู่มาไว้ทุกห้องสุขา
เขียน 15 Jul 2009 @ 07:06 () แก้ไข 17 Jul 2009 @ 19:13, ()


ความเห็น (0)