อนุทิน 41558 - มะลิ มาพา

ตอนเช้าวันทำงานบางวัน มะลิ มาพา จะชงเครื่องดื่มนำสมุนไพรกิน ก็เคยมีวิธีชงอยู่ 2 วิธี คือ จะเทผงเครื่องดื่มลงในแก้วก่อนแล้วค่อยกดน้ำร้อน หรือจะกดน้ำร้อนใส่แก้วก่อนแล้วค่อยเทผงเครื่องดื่ม แต่จริง ๆ แล้ว มะลิ มาพา ขอแนะนำว่า น่าจะกดน้ำร้อนใส่แก้วก่อนแล้วค่อยเทผงเครื่องดื่ม เพราะเราจะได้สังเกตน้ำที่กดใส่แก้วว่ามีสิ่งแปลกปลอม เช่น เศษผงสกปรก หรือมดแมลงเล็ก ๆ อยู่ในน้ำนั้นหรือไม่ หากเราเทผงเครื่องดื่มลงไปก่อนแล้วกดน้ำ เราก็อาจมองไม่เห็นสิ่งแปลกปลอมในน้ำ เมื่อก่อนก็ไม่ค่อยนึกเรื่องนี้ ก็ใช้ทั้ง 2 วิธีตามแต่สะดวก แต่ตอนนี้ก็นึกมากขึ้นเพราะกระติกน้ำร้อนที่ทำงานมีมดจำนวนมากล่องลอยในน้ำเสมอ เหมือนเตารีดไอน้ำที่บ้านของมะลิ มาพา เลยที่มดชอบเข้าไปลอยล่องอยู่ในช่องใส่น้ำ รีด ๆ ไป มดก็ออกมาตามช่องไอน้ำติดเสื้อผ้า สงสารมดจัง ทำไมต้องหาเรื่องใส่ตัว

เขียน 14 Jul 2009 @ 18:00 ()


ความเห็น (0)