อนุทิน 41550 - cateyes

cateyes

      วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2552 วันนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง "การวิจัยและประเมินหลักสูตร" โดยมี ผศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ และ ผศ.ปรองชน  พูลสวัสดิ์ เป็นวิทยากร ความรู้ที่ได้รับจะเป็น แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร การออกแบบการประเมินหลักสูตร รวมทั้งการเขียนโครงการวิจัยหลักสูตร  
      นอกจากนี้ คงจะต้องมีภาระงานเพิ่มขึ้นมานั่นคือ ต้องมีการเสนอโครงร่างการประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ภายในเร็วๆ นี้

เขียน 14 Jul 2009 @ 16:46 ()


ความเห็น (0)