อนุทิน 41550 - cateyes

cateyes
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

      วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2552 วันนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง "การวิจัยและประเมินหลักสูตร" โดยมี ผศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ และ ผศ.ปรองชน  พูลสวัสดิ์ เป็นวิทยากร ความรู้ที่ได้รับจะเป็น แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร การออกแบบการประเมินหลักสูตร รวมทั้งการเขียนโครงการวิจัยหลักสูตร  
      นอกจากนี้ คงจะต้องมีภาระงานเพิ่มขึ้นมานั่นคือ ต้องมีการเสนอโครงร่างการประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ภายในเร็วๆ นี้

เขียน 14 Jul 2009 @ 16:46 ()


ความเห็น (0)