อนุทิน 41536 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

โครงการ ALL In สู้เพื่อผู้ป่วย โดยเภสัชกรบ้านนอก (อ้วนๆ)

เนื่องจากระบบบริบาลเดิมๆ  ของโรงพยาบาล ไม่อาจเข้มข้นพอจะดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังหนักๆ ได้เช่น CRF IHD HF AF cirrhosis

Scleroderma SLE CA อื่นๆ อีกมากมาย เภสัชกร อย่างผมเลยลุย ทำ

ทะเบียนผู้ป่วย ลุยเยี่ยมบ้าน  จัดประชุม  หาอาสาสมัครจิตอาสาใน

ชุมชน หาเจ้าหน้าอื่นๆ มาช่วย(หายากจัง) หาคนทุกข์ คนยากใน

ชุมชน  เจอคนเดือดร้อน  มากกว่าที่คิดครับ  ตามผมมาครับ

 

เภสัชกร patient care(อ้วนๆจ้า)

เขียน 14 Jul 2009 @ 14:35 () แก้ไข 17 Jul 2009 @ 21:19, ()


ความเห็น (0)