อนุทิน 41522 - wwibul

wwibul

เว็บคณิตศาสตร์ของ Wolfram อะไรจะฉลาดปานนั้น

ตัวอย่าง ลองป้อน weather Hat Yai 2008

หรือป้อน (x^2) sin(x  y)

เป็นคู่แข่งที่ google ต้องหนาว

เขียน 14 Jul 2009 @ 12:59 () แก้ไข 14 Jul 2009 @ 13:08, ()


ความเห็น (0)