อนุทิน #41522

เว็บคณิตศาสตร์ของ Wolfram อะไรจะฉลาดปานนั้น

ตัวอย่าง ลองป้อน weather Hat Yai 2008

หรือป้อน (x^2) sin(x  y)

เป็นคู่แข่งที่ google ต้องหนาว

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)