อนุทิน 41509 - p'yorm

p'yorm

     และแล้วการรอคอย ก็ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง วันนี้ได้รับหนังสือจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ด่วนที่สุดที่ศธ 5104/7273 (เลขเด่นค่ะ) ลว. 3 ก.ค. 52 แจ้งให้ส่งผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ที่ผ่านการคัดเลือกระดับเขตฯ  เพื่อคัดสรรรระดับภูมิภาค (ภาคอีสาน) ส่งผลงานไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ภายใน 20กรกฎาคม 2552  ต้องจัดทำรูปเล่มและ CD ประกอบไม่เกิน  20 หน้า คงต้องเตรียมการครั้งใหญ่ในนามผู้พัฒนานวัตกรรมของโรงเรียนครั้งนี้ค่ะ 
    ขอกำลังกายที่สมบูรณ์ ช่วยให้ใจเข้มแข็ง ไม่เจ็บป่วย และสมดั่งใจหวังด้วยเทอญ 
    หนึ่งในนวัตกรรม คือ ที่โกทูโนว ค่ะ

เขียน 14 Jul 2009 @ 10:00 () แก้ไข 14 Jul 2009 @ 10:05, ()


ความเห็น (0)