อนุทิน 41503 - Sila Phu-Chaya

  • เมื่อวานประชุมเรื่องวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งมีการทำ Work Shop ให้ Focus Group กำหนด Action Plan
  • เราได้เป็นตัวแทนนำเสนอแผนปฏิบัติการที่จะให้บรรลุเป้าหมายใน ปี 2553
  • ก่อนที่จะเข้าสู่วิธีการแก้ไข มีประเด็นที่จะต้องวิเคราะห์ นั่นคือการค้นหาสาเหตุของพฤติกรรมวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
  • ทำไม ความรู้สึกเกี่ยวกับ Sense of Ownership จึงมีน้อย
  • ทำไม ส่วนใหญ่ไม่รู้สึกว่า Organization First
  • ทำไมมีการรวมกลุ่มสังสรรค์รักใคร่กลมเกลี่ยว แต่ไม่เหนียวแน่นเวลาทำงานเป็นทีม
  • สิ่งที่กลุ่มเราเสนอไปคือ "ความอยู่ดีกินดีทำให้คนเคยตัว เปรียบเหมือน "พ่อแม่รังแกฉัน"  และ ความคิดไปเองว่าเราดีอยู่แล้ว ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง"
  • วิธีแก้ไขคือการทำตัวเองให้เป็นแบบอย่างแก่รุ่นน้อง "สร้าง Role Model"
  • การจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรม และคณะกรรมการนวตกรรม
  • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น ๆ อย่าทำตัวเป็นกบในกะลา

 

เขียน 14 Jul 2009 @ 07:57 () แก้ไข 14 Jul 2009 @ 08:00, ()


ความเห็น (0)