อนุทิน 41496 - nobita

  ติดต่อ

  • ตอนนี้ปัญหาใหญ่ และกวนใจ คือ รายงาน Eng
  • ได้รับบันทึก 2 เรื่อง ให้ดำเนินการ (ขอตำแหน่งเพิ่ม ร.ร. กทม., ปรับปรุงตำแหน่ง สนศ.)
  • ในที่สุดข้อบัญญัติเงินสมมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิก็ผ่านพ้นปัญหาไป โดยนิติกรแจ้งว่าจะแก้ไขอีกนิดและจะนำเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนาม
  • ต้องพยายามบันทึกงานให้เป็นขั้นตอน สำหรับเตรียมส่งมอบงานในกรณีต้องย้ายเปลี่ยนตำแหน่งในอนาตต
  • ใน เว็บ portal ของตัวเอง จะต้องเป็นแหล่งความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู กทม. และข้าราชการ กทม. สามัญ
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)