อนุทิน 41475 - ทนัน ภิวงศ์งาม

เราเกิดมาแล้ว บ่แคล้วต้องต๋าย บ่รู้วันใด จักไปเท่าอั้น
อยากอยู่สบาย จะไปคิดสั้น เรื่องใคร๋เรื่องมัน ชีวิต
เรื่องแล้วแล้วไป อย่าได้มัวคิด จะถูกจะผิด แล้วไป
สำคัญวันนี้ ทำดีสุดใจ๋ เพื่อวันต่อไป จักได้สว่างแจ้ง.

เขียน 13 Jul 2009 @ 18:10 ()


ความเห็น (0)