อนุทิน 41469 - แดง

  ติดต่อ

ขอฝากฝันฝากใจให้น้องรัก
ด้วยใจภักดิ์มั่นคงอย่าสงสัย
ขอฝากรักด้วยหวงห่วงดวงใจ
ฝากลมไปถึงเธอเสมอมา
ถึงอยู่ไกลไกลเพียงกายใจใกล้นัก
เชื่อมสายรักสายสัมพันธ์อันห่วงหา
ไมตรีจิตคงมั่นแทนสัญญา
เติมศรัทธาแรงห่วงให้ดวงใจ

  เขียน:  

ความเห็น (0)