อนุทิน 41467 - บุณยกร

บุณยกร

โลกเล่นลม

หลากหลายสายลมโบกโลก

แมกไม้ไหวโยกให้โลกเห็น

สู้แสงสุรีย์ส่องบำเพ็ญ

ก็เกิดเป็นสรวงสวรรค์ทันที

สุขเป็นก็เป็นสุข

(ท่านชยสาโร)

เขียน 13 Jul 2009 @ 16:39 ()


ความเห็น (0)