อนุทิน 41467 - เตวิชโช

  ติดต่อ

โลกเล่นลม

หลากหลายสายลมโบกโลก

แมกไม้ไหวโยกให้โลกเห็น

สู้แสงสุรีย์ส่องบำเพ็ญ

ก็เกิดเป็นสรวงสวรรค์ทันที

สุขเป็นก็เป็นสุข

(ท่านชยสาโร)

  เขียน:  

ความเห็น (0)